كمپ ترك اعتياد

اين مركز داراي كادر مجرب متشكل از پزشك، روانشناس، مدديار اعتياد و مدديار خانواده مي باشد كه در دوره هاي زماني مشخص مددجويان مركز را تحت معاينه هاي پزشكي و مشاوره هاي مختلف قرار ميدهند.

- برگزاري جلسات بهبودي بطور مداوم

- برگزاري كارگاه هاي آموزش مهارت هاي زندگي بطور مداوم

- برگزاري ورزش صبحگاهي به صورت گروهي و روزانه و همينطور انجام ورزش هاي گروهي

- اشتغال زايي جهت مددجويان بهبود يافته از طريق رايزني با شركت ها و كارگاه هاي مختلف و معرفي مددجويان بيكار پس از ترخيص جهت اشتغال به اين شركت ها و كارگاه ها و غيره بخشي از برنامه هاي اين مركز مي باشد.

- همچنين در مورد مددجوياني كه از طرف خانواده طرد شده اند و امكان بازگشت به آغوش خانواده را ندارند، مركز سعي كرده است تا با برگزاري جلسات مشاوري خصوصي براي خانواده و راهنمايي آنها در راستاي پذيرش مجدد مددجو به آنها كمك نموده و از اين طريق از بازگشت مددجو به شرايط قبل از بهبودي و مصرف مجدد مواد مخدر جلو گيري نمايد.

تلفن هماهنگي تهران: 09193652640

آدرس سايت: www.irankamp.com


ادامه مطلب
نوشته شده توسط irankamp | ۲۸ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۰۴:۱۶:۵۳ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |